ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުމެއް ނެތް

Friday, 2 November 2018 | 01:12


ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުކުޅަށްވުރެ ބިސް ދޮށިވުމެއް ނެތެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު އުފާވެރި ބަޅިނދާއި ކޮކާތައް އުދުހޭންވީއެވެ. ބުނެވޭ އެއްޗަކުން، ކުރެވޭ ކަމަކުން ހުރަގެޔަށް ލާނޭކަމުގެ ބިރުވެރިކަމަކީ މާޒީއެވެ.

ޑެވިލްޑް ކުކުޅުބިހަކީ ދިވެހި މޭޒުތަކަށް ނެރެވިދާނެ ކާނާއެކެވެ. ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިބުމުގެ އިތުރުން އެތައް ބަލިތަކަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ގުދުރަތީ ބޭހެކެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރު ދެވަނަ ދުވަހަކީ ޑެވިލްޑް ކުކުޅުބިހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.  

ހިއްސާކޮށްލައްވާ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ލިޔުން

 

Copyright © 2013. ޖަޒީރާރާއްޖެ - All Rights Reserved