ދުނިޔޭގެ މުހިންމު ބައެއް ގައުމުގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިޒާވް ހުރި ހިސާބު

Thursday, 11 October 2018 | 03:25


ތިރީގައި މިވަނީ ދުނިޔޭގެ މުހިންމު ބައެއް ގައުމުގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިޒާވް ހުރި ހިސާބެވެ. އަދަދުތައް ގެނެސްދީފައި އެވަނީ ބިލިޔަން ޑޮލަރުންނެވެ.

1.     ޗައިނާ:           3109
2.     ޖަޕާން:           1256
3.     ސްވިޒަލޭންޑް:       800
4.     ސައުދީ އަރަބިއްޔާ:    488
5.     ރަޝިޔާ:          460
6.     ޓައިވާން:          459
7.     ހޮންގކޮންގ:        431
8.     އިންޑިޔާ:          400
9.     ބްރެޒިލް:          379
10.  ސިންގަޕޫރު:        288
11. ޖަރުމަނު:          200
12. އެމެރިކާ:          120
ހިއްސާކޮށްލައްވާ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ލިޔުން

 

Copyright © 2013. ޖަޒީރާރާއްޖެ - All Rights Reserved